top of page
baner 12.06.2024.png

Warsztaty z cyklu

Polska szkoła biologii molekularnej w praktyce

"Diagnostyka i leczenie chorych na raka płuca w Polsce - możliwości i bariery"

12.06.2024 w godzinach 16.00 -20.30 (on-line)

Za udział w kursie i zdanie testu wiedzy przysługują 4 punkty edukacyjne
dla diagnostów laboratoryjnych.

PROGRAM warsztatu:

Program:

 

16.00 - 16.05 powitanie uczestników
dr n.med. Andrzej Tysarowski

 

16.05 - 16.25

prof. dr hab. n med Dariusz M. Kowalski, Sekretarz Generalny Polskiej Grupy Raka Płuca, Kierownik Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii
Nowe cele terapeutyczne w raku płuca, z perspektywy klinicysty

 

16.25 - 16.45

prof. dr hab.n.med. Łukasz  Szylberg, Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w organizacji Zakładu Patomorfologii w dobie akredytacji Lung Cancer Unit.
 

16.45 - 17.05

dr hab. n.med. Tomasz Marjański, Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Organizacja leczenia okołooperacyjnego w raku płuca
 

17.05 - 17.25

prof. dr hab.n.med. Renata Langfort

Standardy jakościowe w kontekście diagnostyki genetycznej i kwalifikacji do immunoterapii

 

17.25 - 17.40

Przerwa

17.40 - 18:25

dr n.med. Andrzej Tysarowski, Kierownik Zakładu Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii Państwowy Instytut Badawczy, PKMP

Diagnostyka w raku płuca stan obecny, perspektywy wprowadzenia nowy świadczeń i zmian systemowych w kontekście finansowania zaawansowanych badań genetycznych

 

18:25 – 18.45

mgr inż. Magdalena Sakowicz, Kierownik Działu Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych, Narodowy Instytutu Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy,  

Możliwości finansowania badań patomorfologicznej i genetycznych


18.45 – 19.05

Prof. dr hab.n.med. Iwona Ługowska, Kierownik Oddziału Badań Wczesnych Faz,  Narodowy Instytutu Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy

Rozwój terapii ukierunkowanych molekularnie na etapie badań klinicznych wczesny faz. Możliwości terapeutyczne dla chorych na raka płuca.

19.05 -19.25

Mec. Adam Twarowski, Z-ca Przewodniczącego Komisji Bioetycznej,  Narodowy Instytut Onkologii Państwowy Instytut Badawczy

Ustawiczny rozwój zawodowy diagnosty laboratoryjnego w świetle nowej ustawy o medycynie laboratoryjnej

 

19.25 - 19.45

Liquid Biobsy in Precision Oncology: Clinical Applications and Next Frontiers;
Gina de Bonis, Senior Manager Medical Affairs Europe - Oncology Illumina

19.45 - 20.00

Podsumowanie

20.00 - 20.30   TEST WIEDZY. Aby otrzymać punkty edukacyjne należy zaliczyć test z wiedzy zdobytej podczas webianaru. Zaliczenie testu: min. 51% dobrych odpowiedzi.

 


Organizatorzy:

Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej

Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO

bottom of page