top of page

Warsztaty z cyklu

Polska szkoła biologii molekularnej w praktyce

„Współczesne badania genetyczne w onkologii oraz możliwość ich finansowania przez płatnika w zależności od wykorzystanej technologii oraz  rodzaju badanego materiału”

29.06.2021 w godzinach 16.00 -19.00 (on-line)

W trakcie szkolenia będą poruszone następujące tematy: 

 

 1. Wyzwania dla diagnostyki genetycznej w onkologii- prof. dr hab. n.med. Maciej Krzakowski

 2. Strategia diagnostyki genetycznej w wybranych nowotworach guzów litych: w raku piersi, jelita grubego, w czerniaku, w nowotworach urologicznych- dr hab.n.med. Beata Jagielska

 3. Badania genetyczne w nowotworach u dzieci- dr hab. n.med. prof.nadzw. Anna Racioborska.

 4. Badania molekularne w nowotworach uwarunkowane genetycznie- dr Dorota Nowakowska

 5. Organizacja i funkcjonowanie laboratorium COVID19 w podmiocie medycznym, wykonywanie i rozliczanie badań genetycznych w kierunku COVID19 –dr n.med. Andrzej Tysarowski

 6. Wykonywanie badań genetycznych w kierunku wykrywania wirusa HPV, identyfikacja pacjentek  z transformacją nowotworową w kierunku raka szyjki macicy  testem oceniającym hiperwentylację- dr hab.n.med. Andrzej Nowakowski

 7. Finansowanie badań genetycznych w ramach zawartych umów z NFZ - aspekty rozliczeniowe, finansowe i prawne- mgr inż. Magdalena Sakowicz

 8. Zaburzenia molekularne w nowotworach układu rozrodczego i ich wpływ na wybór terapii i rokowanie.- dr hab.n.med. Lubomir Bodnar

 9. Pytania i odpowiedzi- studium przypadków.

 

Szkolenie ma na celu zapewnienie lepszej realizacji usług medycznych oraz przedstawienie prawidłowego sposobu rozliczania procedur medycznych w dobie COVID-19.
Szkolenie będzie doskonałą okazją do zdobycia wiedzy, zadawania pytań i dzielenia się doświadczeniami, pracowników sektorów ochrony zdrowia.
Wydarzenie poprowadzą wybitni specjaliści posiadający ekspercką wiedzę w tym obszarze.

 

 

Prelegenci:

 • prof. dr hab.n.med. Maciej Krzakowski, Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej,

 • dr hab. n.med. prof.nadzw. Anna Raciborska, Instytut Matki i Dziecka

 • dr n. med. Beata Jagielska, Prezes PKMP

 • prof. Andrzej Nowakowski, Narodowy Instytut Onkologii – PIB w Warszawie

 • dr hab. n.med. Lubomir Bodnar, Siedleckie Centrum Onkologii

 • dr Dorota Nowakowska, Narodowy Instytut Onkologii – PIB w Warszawie

 • dr n. med. Andrzej Tysarowski, kierownik Pracowni Genetycznej Narodowego Instytutu Onkologii - PIB w Warszawie

 • mgr inż. Magdalena Sakowicz, Kierownik Działu ds. Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych

Narodowego Instytutu Onkologii – PIB w Warszawie

 • dr n.med. Konrad Tałasiewicz, Klinika Diagnostyki Onkologicznej i Kardioonkologii, NIO PIB

Bez nazwy-2.png
bottom of page