top of page

„Wartość w medycynie Dragon's Grant & Endorsement”

Międzynarodowy konkursu

 Warszawa, 25.11.2021

 

Międzynarodowy konkursu „Wartość w medycynie Dragon's Grant & Endorsement”. Konkurs skierowany jest  do  instytucji działających w obszarze ochrony zdrowia, które wdrażają praktyczne rozwiązania z obszaru organizacji systemu w oparciu
o jakość tzw. Value Based Healthcare. Konkurs organizowany jest przez Polską Koalicję Medycny Personalizowanej, Instytut INNOWO we współpracy z Value Based Healthcare Center Europe. Laureaci polskiej edycji mają szansę zmierzyć się z najlepszymi międzynarodowymi  projektami  w międzynarodowym finale konkursu w Holandii.  Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objęli Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Gdański Uniwersytet Medyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum .

 

W zeszłym roku po raz pierwszy Instytut INNOWO i Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej PKMP zorganizowały polską edycję konkursu „Wartość w medycynie Dragon's Grant & Endorsement”.. Dzięki tej inicjatywie polskie projekty mogły zaprezentować się na arenie międzynarodowej i konkurować z najlepszymi inicjatywami z tego obszaru
z Europy. Laureatami polskiej edycji zostali Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
i Dolnośląskie Centrum Onkologii. Polski projekt Pomorski model zintegrowanej opieki dla chorych na zaawansowaną POChP Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku zwyciężył w międzynarodowym konkursie VBHC PRIZE Dragon's Grant & Endorsement. Natomiast Dolnośląskie Centrum Onkologii z projektem Sieci Szpitali Onkologicznych przeszło do ścisłego finału i w efekcie zdobyło drugie miejsce w kategorii VBHC Dragons Endorsement

Celem projektu jest budowanie świadomości koncepcji systemu ochrony zdrowia opartego na wartościach i innowacyjnych rozwiązaniach mających na celu zwiększenie efektywności systemu. VBHC Dragon’s Grant jest inicjatywą, która ma na celu promowanie praktycznych rozwiązań z obszaru organizacji systemu w oparciu o jakość, które są wdrażane w instytucjach ochrony zdrowia na całym świecie. Najlepsze projekty wyróżnione są prestiżową nagrodą Value Based Healthcare Prize i muszą spełnić następujące warunki:

 

  1. Zapewniają pacjentowi najwyższą jakość,

  2. Koncentrują się na pacjentach i ich spersonalizowanym procesie leczenia, według najnowszych wytycznych medycznych

  3. Są opłacalne,

  4. Wprowadzają innowacje w szerokim znaczeniu tego słowa; tj. organizacyjne, medyczne i / lub diagnostyczne,

  5. Mogą być wdrożone w całym cyklu opieki.

Każdego roku wybrane inicjatywy są wyróżniane  nagrodami VBHC w następujących kategoriach:

  • nagroda główna,

  • za rezultaty  leczenia pacjentów,

  • za opłacalność

  • za najlepszą współpracę.

Zwycięzcy są wybierani przez renomowane międzynarodowe jury składające się z kluczowych ekspertów w dziedzinie opieki zdrowotnej i naukowców. Najlepsze projekty edycji polskiej zostaną zaprezentowane podczas VII Forum Polskiej Kolacji Medycyny Personalizowanej w kwietnia 2022. Polscy laureaci konkursu zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w międzynarodowym etapie  VBHC Dragon's Grant & Endorsement i będą konkurować z najlepszymi rozwiązaniami z całego świata.  Poza szerokim uznaniem związanym z nagrodą, laureaci otrzymają również opinię ekspercką od renomowanego jury oraz zdobędą szansę na nawiązanie kontaktu z pionierami opieki zdrowotnej opartej na wartościach i międzynarodową społecznością VBHC. Rozdanie nagród w edycji międzynarodowej odbędzie się w maju 2022 r. w Holandii.

 

Link do formularza aplikacyjnego:

https://docs.google.com/document/d/1LQLga0bUEiu0pTArM9b_YOS_kRQBuOur/edit?usp=sharing&ouid=110084739598124144297&rtpof=true&sd=true

 

 

Regulamin konkursu

https://drive.google.com/file/d/1DhAUonqPpeh7_K9BjJIFGSnQhO0W8V5d/view?usp=sharing

 

 

Więcej informacji na temat edycji międzynarodowej:  http://vbhcprize.com

Więcej informacji na temat edycji polskiej: dr Agnieszka Sznyk, INNOWO, a.sznyk@innowo.org

bottom of page