top of page

Warsztaty z cyklu

Polska szkoła biologii molekularnej w praktyce

„Zaawansowane badania genetyczne jako przyszłość współczesnej
diagnostyki onkologicznej / Aspekty techniczne i kryteria jakościowe
przygotowania materiału do badań patomorfologicznych i genetycznych”

W ramach cyklu "Polska szkoła biologii molekularnej w praktyce" w dniu 23.11.2022 w godzinach 16.00-20.00 (online) odbędzie się szkolenie pt.

„Zaawansowane badania genetyczne jako przyszłość współczesnej
diagnostyki onkologicznej / Aspekty techniczne i kryteria jakościowe
przygotowania materiału do badań patomorfologicznych i genetycznych” 

zorganizowane przez Polską Koalicje Medycyny Personalizowanej - Stowarzyszenie oraz Instytut INNOWO.

W trakcie szkolenia odbędą się następujące prelekcje: 

 1. 16.00 - 16.10 Powitanie uczestników. dr hab. n. med. Beata Jagielska, dr n. med. Andrzej Tysarowski, mec. Adam Twarowski

 2. 16.10 - 16.30 Medycyna personalizowana, stan obecny i perspektywy. Czy możliwe jest leczenie szyte na miarę? dr hab. n. med. Beata Jagielska

 3. 16.30 - 17.00 Kompleksowe profilowane genetyczne i inne zaawansowane testy
  genetyczne w wybranych nowotworach. dr n. med. Andrzej Tysarowski,
  Narodowy Instytut Onkologii – PIB

 4. 17.00 - 17.20 Badania genetyczna w programach „Opieka nad rodzinami wysokiego,
  dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka
  jajnika oraz raka jelita grubego lub raka błony śluzowej trzonu macicy”.
  dr hab. n. med. Małgorzata Oczko–Wojciechowska, Narodowy Instytut Onkologii
  PIB, oddział Gliwice

 5. 17.20 - 17.40 Diagnostyka genetyczna mięsaków z wykorzystaniem Technologii NGS.
  dr n. med. Katarzyna Seliga Narodowy Instytut Onkologii – PIB

 6. 17.40 - 18.00 Przygotowanie materiału tkankowego pod kątem badań
  patomorfologicznych i badań genetycznych w wybranych nowotworach
  układu moczowo-płciowego. dr n. med. Michał Pyzlak, Centrum Diagnostyki
  Patomorfologicznej

 7. 18.00 - 18.20 Diagnostyka molekularna - zawieranie umów na podwykonawstwo.
  Diagnostyczne świadczenia komercyjne w podmiotach leczniczych
  realizujących umowy z NFZ. mec. Adam Twarowski

 8. 18.20 - 18.40 Finansowanie badań genetycznych w ramach umów zawartych z NFZ
  - aspekty rozliczeniowe, finansowe i prawne. mgr inż. Magdalena Sakowicz,
  PKMP

 9. 18.40 - 19.00 Diagnostyka molekularna przewodu pokarmowego. dr n. med. Jarosław Wejman

 10. 19.00 - 20.00 Wykłady sponsorowane

bottom of page