top of page

Warsztaty z cyklu

Polska szkoła biologii molekularnej w praktyce

„Nowe możliwości realizacji badań genetycznych w nowotworach 
zależnych od defektów w genach naprawy homologicznej
ze szczególnym uwzględnieniem raka prostaty”

28 LISTOPADA 2023 r. 

Data: 28 listopada 2023

Godzina: 16:00-20:00

Program warsztatów:

16.00 - 16.05 powitanie uczestników

prof. dr hab. n. med. Beata Jagielska, dr n.med. Andrzej Tysarowski

16.05 - 16.20 dr hab. n. med. Beata Jagielska, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej

Rozwój medycyny personalizowanej na przykładzie raka prostaty

16.20 - 16.40 dr hab. n. med. Jakub Kucharz, Narodowy Instytut Onkologii – PIB

Nowe możliwości leczenia celowanego w raku prostaty

16.40 - 17.10 dr n. med. Michał Pyzlak, Centrum Diagnostyki Patomorfologicznej

Korelacja patomorfologiczno-molekularna w raku prostaty

17.10 - 17.40 dr n.med. Andrzej Tysarowski, Kierownik Zakładu Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii – PIB

Nowoczesna diagnostyka genetyczna nowotworów zależnych od mutacji w genach naprawy

homologicznej (HRR) na przykładzie raka prostaty

17.40 - 18.00 dr hab. n. med. Artur Kowalik, Kierownik Zakładu Diagnostyki Genetycznej,

Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Diagnostyka genetyczna w nowotworach prostaty - doświadczenia własne

18.00 - 18.20 mgr inż. Magdalena Sakowicz, Narodowy Instytut Onkologii – PIB

Strategia rozliczania badań genetycznych w nowotworach BRCA-zależnych w ramach umów zawartych z NFZ

18.20 - 18.40 mec. Adam Twarowski, Komisja Bioetyczna, Narodowy Instytut Onkologii – PIB

Rola diagnosty i laboratorium w świetle nowej ustawy o medycynie laboratoryjnej

18.40 - 19.00 dr n. med. Katarzyna Seliga, Zakład Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii – PIB

Rola badan genetycznych ctDNA w raku prostaty

19.00 - 20.00 Wykłady sponsorowane

20.00 Podsumowanie

Warsztaty PKMP skierowane są do kadry lekarskiej, kadry zarządczej oraz pracowników działów rozliczeń. Są doskonałą okazją do zdobycia wiedzy, zadawania pytań i dzielenia się doświadczeniami, pracowników sektorów ochrony zdrowia. Wydarzenie poprowadzą wybitni specjaliści posiadający ekspercką wiedzę w tym obszarze.

Partnerzy główni:
AstraZeneca, Pfizer, Analityk Genetyka, Thermo Fisher, MolGenDia, QIAGEN, Global Genetics.

Prelegenci:

  • dr hab. n. med. Beata Jagielska, Prezes Zarządu PKMP

  • dr n. med. Andrzej Tysarowski, kierownik Pracowni Diagnostyki Genetycznej Narodowego Instytutu Onkologii - PIB w Warszawie

  • dr hab. n. med. Jakub Kucharz, Narodowy Instytut Onkologii – PIB

  • dr n. med. Michał Pyzlak, Centrum Diagnostyki Patomorfologicznej

  •  dr n. med. Andrzej Tysarowski, Kierownik Zakładu Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii – PIB

  • dr n. med. Katarzyna Seliga, Zakład Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii – PIB

  • mgr inż. Magdalena Sakowicz, Narodowy Instytut Onkologii – PIB

  • mec. Adam Twarowski, Komisja Bioetyczna, Narodowy Instytut Onkologii – PIB

  • dr hab. n. med. Artur Kowalik, Kierownik Zakładu Diagnostyki Genetycznej, Świętokrzyskie Centrum Onkologii

bottom of page