top of page

PROGRAM

VI Forum PKMP 22 kwietnia 2021 roku

VI Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej poświęcone było w tym roku praktycznym aspektom systemowym poprawy jakości diagnostyki i procesu leczenia w kontekście rozwoju innowacji w medycynie. Polscy, a także międzynarodowi eksperci, przyglądali się bliżej takim obszarom, jak:

  • Jakość i dostęp do diagnostyki

  • Raportowanie i sprawozdawczość

  • Rejestry medyczne

  • Optymalizacja procesu interwencji medycznej

  • Diagnostyka molekularna i patomorfologiczna w chorobach rzadkich.

Rozwój medycyny personalizowanej jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed obecnymi systemami ochrony zdrowia. O tym jak je dostosować, aby medycyna personalizowana działała sprawnie i przyczyniała się do poprawy sytuacji pacjentów, dyskutowali eksperci nie tylko polscy, ale również europejscy.

Link do nagrania z konferencji 

https://www.medexpress.pl/vi-miedzynarodowe-forum-medycyny-personalizowanej/81101

powierzchni niebieski
bottom of page