top of page

PROGRAM

Warsztaty Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej

Miejsce diagnostyki genetycznej w praktyce klinicznej

 

godz. 15.00- 18.00

 

PROGRAM WARSZTATÓW:  

 

 1. 15.00- 15.30 Funkcjonowanie podmiotów leczniczych na tle zmian organizacji i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej:

 • Krajowa sieć onkologiczna

 • Zmiany w programach lekowych. 

mec. Adam Twarowski

 

 1. 15.30- 16.00 Finansowanie leków w ramach Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych (RDTL) zgodnie z nowymi zasadami obiegu dokumentacji w CBWiD.  

Na szkoleniu wskażemy Państwu postępowanie z perspektywy lekarza praktyka, konsultanta, świadczeniodawcy:  

·Które leki można podać w ramach RDTL?

 • Jakie podmioty lecznicze mogą finansować lek w ramach RDTL

 • Jaka jest procedura ubiegania się o sfinansowanie leku w ramach RDTL?

 • Jak pozyskać opinia konsultanta ?

 • W jaki sposób uzyskać zgodę na finansowanie leku w ramach RDTL ?

 • Sporządzanie wniosków i decyzji w Centralnej Bazie Wniosków i Decyzji Aplikacja CBWiD (Centralna Baza Wniosków i Decyzji)-

 • Wewnętrzne procedury podmiotów leczniczych określające zasady składania wniosków o zastosowanie leku w ramach RDTL?

 • Praktyczne aspekty rozliczania i finansowania leków w ramach RDTL.

dr hab.n.med. Beata Jagielska/ mec. Adam Twarowski

 

 1. 16.00-16.30 Standardy jakościowe a nowy model finansowania patomorfologii.

CO DALEJ ? prof. dr hab. N.med. Renata Langfort

 

 1. 16.30-17.00 Nowe wyzwania, rola i miejsce zaawansowanej diagnostyki genetycznej w ginekologii onkologicznej. Badania genetyczne zaburzeń procesu rekombinacji homologicznej (HRD).

dr n. med. Andrzej Tysarowski

 

 1. 17.00-17.30 Leczenie precyzyjne w nowotworach ginekologicznych. Strategia postępowania- studium przypadku.

 2. dr hab. n.med. Lubomir Bodnar

 

 1. 17.30-18.00 Pytania i odpowiedzi

 

 

 

Warsztaty PKMP poświęcone dyskusji na temat planowanych reform w ochronie zdrowia. I ich wpywu na jakość i efektywność w opiece nad pacjentem onkologicnym. Skierowane są do kadry lekarskiej, kadry zarządczej oraz pracowników działów rozliczeń. Są doskonałą okazją do zdobycia wiedzy, zadawania pytań i dzielenia się doświadczeniami, pracowników sektorów ochrony zdrowia. Wydarzenie poprowadzą wybitni specjaliści posiadający ekspercką wiedzę w tym obszarze.

 

Prelegenci:

 

 • dr hab. n. med. Beata Jagielska, Prezes Zarządu PKMP

 • prof. dr hab. n.med. Lubomir Bodnar, Dyrektor Siedleckiego Centrum Onkologii,

 • prof. dr hab. n.med. Renata Langfort, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

 • dr n. med. Andrzej Tysarowski, kierownik Pracowni Genetycznej Narodowego Instytutu Onkologii - PIB w Warszawie

 • mec. Adam Twarowski, Członek Komisji Bioetycznej w Narodowym Instytucie Onkologii – PIB w Warszawie

powierzchni niebieski
bottom of page