top of page
9MFMP_2024_v4U.jpg

PROGRAM

IX Forum Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej

6 czerwca 2024

Godz. 9.30 – 15.00

Ambasada Brytyjska, ul. Kawalerii 12

9.30 – 10.00 – Otwarcie Forum 

Wprowadzenie: Renata Furman, Redaktor naczelna czasopisma Służba Zdrowia,

 • Jennifer Tyldesley, Minister-Counsellor Economic Affairs, British Embassy Warsaw,

 • dr n. med. Andrzej Tysarowski, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej,

 • prof. dr hab. n. med. Mariusz Gujski, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny,

 • Monika Pintal-Ślimak, Prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych,

 • Henryka Krzywonos-Strycharska, Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

 

10.00 – 10.15 - Keynote Speech 

Współpraca na rzecz optymalizacji rosnącego potencjału danych w celu poprawy diagnostyki i leczenia nowotworów 

 • Denis Horgan, European Personalised Medicine Coalition.

 

10.15 – 10.30 Keynote Speech 

Navigating Timely Access to Treatment: Optimizing Lung Cancer Pathway - UK experience 

 • Dr John Park, Consultant in Respiratory Medicine and Lung Cancer, Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust, Oxford. Wykład sponsorowany przez MSD. 


10.30 – 10.45 - Przerwa kawowa

 

10.45 – 11.45 Ścieżka pacjenta w raku płuca w Polsce – możliwość poprawy sytuacji i implementacji dobrych praktyk z innych krajów

Wprowadzenie sponsorowane przez MSD: Przykład optymalizacji ścieżki pacjenta i certyfikacji – Centrum Onkologii Bydgoszcz

 • dr n. med. Maciej Dancewicz, Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów, Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy,

 • Agnieszka Bielińska, Kierownik Działu Dokumentacji i Statystyki Medycznej, Rzecznik Prasowy Centrum Onkologii im. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy.

Panel dyskusyjny:

 

Moderator: Renata Furman, Redaktor naczelna czasopisma Służba Zdrowia 

 

 

Prelegenci:

 • Agnieszka Bielińska, Kierownik Działu Dokumentacji i Statystyki Medycznej, Rzecznik Prasowy, Centrum Onkologii im. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy, 

 • dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska, Konsultant krajowy w dziedzinie chorób płuc, Oddział Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania z Pododdziałem NWM i Pododdziałem Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu, Kierownik Centrum Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc i Niewydolności Oddychania Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc,

 • dr n. med. Maciej Dancewicz, Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów, Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy,

 • Michał Dzięgielewski, Dyrektor Departamentu Lecznictwa, Ministerstwo Zdrowia, Departament Lecznictwa,

 • Dr n. med. Jacek Kabut, Oddział Onkologii Klinicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach, Członek Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz Polskiego Towarzystwa Hipertermii Onkologicznej.

 • dr hab. n. med. Małgorzata Oczko-Wojciechowska, MBA, Kierownik Zakładu Genetyki Klinicznej i Molekularnej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy w Gliwicach,

 • prof. dr hab. med. Bartosz Wasąg, Katedra i Zakład Biologii i Genetyki Medycznej, Gdański Uniwersytet Medyczny, Laboratorium Genetyki Klinicznej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne.

 

11.45 – 12.00  Keynote speech 

Dr hab. n. med. Beata Jagielska, Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego.

 

Oficjalne podziękowania dla dr hab. Beaty Jagielskiej za wkład pracy na rzecz Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej.

 

12.00 – 13.00 Panel dyskusyjny 

Możliwości implementacji nowych świadczeń opieki zdrowotnej dotyczącej diagnostycznych badań genetycznych w chorobach nowotworowych. Panel dyskusyjny realizowany pod patronatem firmy AstraZeneca.

Moderator: dr n. med. Andrzej Tysarowski, MBA, Naczelny Specjalista Diagnostyki Molekularnej, Kierownik Zakład Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie - Państwowy Instytut Badawczy.

 

Prelegenci:

 • Urszula Demkow, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia,

 • dr hab. n. med. Beata Jagielska, Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego,

 • dr hab. n. med. Artur Kowalik, prof UJK, Zakład Diagnostyki Molekularnej, Zakład Inżynierii Genetycznej, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Zakład Biologii Medycznej, Instytut Biologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

 • prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Pełnomocnik Dyrektora ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy, Przewodniczący Zespołu Ministra Zdrowia ds. Narodowej Strategii Onkologicznej, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Przewodniczący Rady Agencji Badań Medycznych,

 • Joanna Syta, Dyrektor Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOtMIT),

 • Krystyna Wechmann, Prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki, założycielka i Prezes Poznańskiego Towarzystwa Amazonki, inicjatorka, założycielka oraz Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.


 

13.00-14.00 Lunch


 

14.00 – 14:15 Keynote speech

Immunoterapia nowotworów – zasadność badania ekspresji PDL1

 

Wykład: dr hab. n. med. Renata Langfort prof. IGiChP, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Zakład Patomorfologii, Prezes Polskiego Towarzystwa Patologów.

14:15- 15:00 Panel dyskusyjny 

Potrzeba badań molekularnych w onkologii 

Moderator: Krzysztof Jakubiak, Prezes Zarządu Modern Healthcare Institute, Redaktor naczelny portalu „mZdrowie.pl” i magazynu „Obserwacje”.

Prelegenci:

 • dr Artur Bartczak, Kierownik Zakładu Patomorfologii Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem,

 • dr hab. n. med. Renata Langfort prof. IGiChP, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Zakład Patomorfologii, Prezes Polskiego Towarzystwa Patologów,

 • prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła, Kierownik Kliniki Gastroenterologii Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy, Konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, członek European Society of Gastrointestinal Endoscopy oraz European Board of Gastroenterology and Hepatology,

 • dr n. med. Andrzej Tysarowski, MBA, Naczelny Specjalista Diagnostyki Molekularnej, Kierownik Zakład Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy,

 • Aleksandra Wilk, Dyrektor Sekcji Raka Płuca, Fundacja To Się Leczy.

powierzchni niebieski
bottom of page