top of page

ONCOROUNDTABLE

 „OPIEKA NAD CHORYMI NA RAKA – NAJLEPSZE PRAKTYKI, NAJSKUTECZNIEJSZE ROZWIĄZANIA, NOWY SYSTEM I PROJEKTOWANIE PROCESÓW NA RÓŻNYCH RYNKACH PL, DE, IT, RO, CZ, NL”. 

ONCOROUNDTABLE - cykl debat okrągłego stołu pt. „Opieka nad chorymi na raka – najlepsze praktyki, najskuteczniejsze rozwiązania, nowy system i projektowanie procesów na różnych rynkach PL, DE, IT, RO, CZ, NL”. 

 

Celem projektu jest omówienie i wymiana doświadczeń na temat skutecznych metod organizacji procesów, terapii w onkologii na przykładzie dobrych praktyk z kraju i świata. W spotkaniu biorą udział czołowi eksperci zarówno kliniczni jak i systemowi z Polski, Czech, Rumuni, Belgii, Holandii i wielu innych krajów europejskich. 

 

Gospodarzami i współorganizatorami spotkań są Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej, Polskie Towarzystwo Onkologiczne i Instytut Innowo. Każda z debat poświęcona jest innemu obszarowi terapeutycznemu m.in. prostacie, wątrobie, nerkom i plucom. Efektem spotkania będzie lista rekomendacji optymalizacji opieki nad chorymi w onkologii na przykładzie dobrych praktyk z różnych krajów.

bottom of page