top of page

„WARTOŚĆ I OCENA JAKOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA”

WARTOŚĆ I OCENA JAKOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA W CELU PROMOCJI IDEI VALUE BASED HEALTHCARE ORAZ WYPRACOWANIA ODPOWIEDNICH KRYTERIÓW I WSKAŹNIKÓW POMIARU JAKOŚCI W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA POLSKA KOALICJA MEDYCYNY PERSONALIZOWANEJ I INSTYTUT INNOWACJI I ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU INNOWO REALIZUJĄ OGÓLNOPOLSKI PROJEKT „WARTOŚĆ I OCENA JAKOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA”. W RAMACH TEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA OPRACOWANO RAPORT OTWARCIA PT. „VALUE BASED HEALTHCARE - NOWA DEFINICJA W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA I JEJ WPŁYW NA POPRAWĘ JAKOŚCI LECZENIA”.

W 2020 roku PKMP i Instytut Innowacji i INNOWO przygotował polskie wydanie książki Michaela E. Portera i Elizabeth Olmsted Teisberg pt. „Przedefiniowanie systemu opieki zdrowotnej. Budowanie konkurencji na wartości i zorientowanej na wynik”. Książka ta zapoczatkowała transformację w kierunku koncepcji ochrony zdrowia opartej o wartość - modelu, którego celem jest dostarczenie wysokiej jakości usług zdrowotnych skoncentrowanych na wynikach leczenia przy jednoczesnej optymalizacji kosztów tych usług. Redakcji polskiego wydania podjęli się prof. dr hab. n. ekon. Ewelina Nojszewska, Szkoła Główna Handlowa, prof. dr. hab. n. med. Jan Walewski, Narodowy Instytut Onkologii - PIB, dr n. med. Beata Jagielska, Narodowy Instytut Onkologii - PIB. Książka Portera i Teisberg “Redefining Health Care: Creating Value Based Competition on Results”.wydana przez Harvard Business Review jest jedną z najważniejszych publikacji w obszarze Value Based Healthcare, w której po raz pierwszy opisano możliwe zmiany w finansowaniu systemu ochrony zdrowia w oparciu o efekty i wartość. To właśnie Michael Porter jest inicjatorem i światowym propagatorem tej koncepcji oraz twórcą dedykowanego centrum rozwoju idei VBH na Uniwersytecie Harwardzkim. Celem zakupu licencji i opracowania polskiego wydania „Redefining Health Care” jest propagowanie tej koncepcji i przybliżenie jej założeń polskiemu środowisku naukowemu, lekarzom oraz przede wszystkim decydentom.

bottom of page