top of page

NASZE PROJEKTY

Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej realizuje liczne projekty mające na celu poprawę funkcjonowania systemu i zwiększenie dostępności pacjentów do diagnostyki molekularnej oraz terapii celowanych

„Wartość w medycynie Dragon's Grant & Endorsement”

Międzynarodowy konkursu „Wartość w medycynie Dragon's Grant & Endorsement”. Konkurs skierowany jest  do  instytucji działających w obszarze ochrony zdrowia, które wdrażają praktyczne rozwiązania z obszaru organizacji systemu w oparciu o jakość tzw. Value Based Healthcare.

5 (002).png

ONCO-ROUNDTABLE

„Opieka nad chorymi na raka – najlepsze praktyki, najskuteczniejsze rozwiązania, nowy system i projektowanie procesów na różnych rynkach PL, DE, IT, RO, CZ, NL”.

2medycyna publikacje.png

Wartość i Ocena Jakości w Ochronie Zdrowia

W celu promocji idei Value Based Healthcare oraz wypracowania odpowiednich kryteriów  i wskaźników pomiaru jakości w systemie ochrony zdrowia Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej i Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO realizują ogólnopolski projekt „Wartość i Ocena Jakości w Ochronie Zdrowia”. W ramach tego przedsięwzięcia opracowano raport otwarcia pt. „Value Based Healthcare  - Nowa definicja w systemie ochrony zdrowia i jej wpływ na poprawę jakości leczenia”. 

1medycyna publikacje.png

Jakość w obszarze diagnostyki genetycznej u chorych na nowotwory

Projekt poświęcony jest praktycznym aspektom systemowym poprawy jakości diagnostyki i procesu leczenia w kontekście rozwoju innowacji w medycynie.

3medycyna publikacje.png
bottom of page