top of page

Warsztaty z cyklu

Polska szkoła biologii molekularnej w praktyce

„Strategie diagnostyczno – terapeutyczne u chorych na nowotwory układu moczowo-płciowego”

W ramach cyklu

Polska szkoła biologii molekularnej w praktyce

w dniu 16.02.2021 w godzinach 15.00-18.00 (on-line).

odbyło się szkolenie pt.

„Strategie diagnostyczno – terapeutyczne u chorych na nowotwory układu moczowo-płciowego”

 

W trakcie szkolenia będą poruszone następujące tematy: 

 

 1. 15.00-15.20  Rola i miejsce zaawansowanej diagnostyki genetycznej w ginekologii onkologicznej, prof. dr hab.n.med. Mariusz Bidziński, konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej, Kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. M.Skłodowskiej-Curie w Warszawie

 1. 15.20-15.40 Strategia diagnostyki genetycznej w  nowotworach narządu rodnego, dr hab. n.med. Beata Jagielska, Prezes Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej,

 1. 15.40-16.10 Algorytmy diagnostyczne oraz rodzaje badań genetycznych w nowotworach układu moczowo-płciowego. Interpretacja wyniku badania genetycznego.  dr n.med. Andrzej Tysarowski, Kierownik Pracowni Diagnostyki Molekularnej Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie​

 1. 16.10-16.30 Nowości diagnostyczne w patologii molekularnej układu moczowo-płciowego, dr n.med. Michał Pyzlak, Zakład Patologii, Narodowy Instytut Onkologii – PIB w Warszawie, Centrum Diagnostyki Patomorfologicznej

 1. 16.30-16.50  Leczenie precyzyjne w nowotworach układu moczowego, dr n.med. Iwona Skoneczna, Kierownik Oddziału Chemioterapii, Szpital Grochowski​

 1. 16.50-17.20 Implikacje kliniczne molekularnej klasyfikacji raka trzonu macicy; dr n.med. Grzegorz Szewczyk Warszawski Uniwersytet Medyczny,

 1. 17.20-17.30 Finansowanie badań genetycznych w ramach zawartych umów z NFZ - aspekty rozliczeniowe, finansowe i prawne,  mgr inż. Magdalena Sakowicz, Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej​

 1. 17.30-17.50 Zamówienia na usługi badań laboratoryjnych/diagnostycznych, a zamówienia
  publiczne na zakup sprzętu/odczynników do badań laboratoryjnych/diagnostycznych, mec. Adam Twarowski, Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej,​Członek Komisji Bioetycznej w Narodowym Instytucie Onkologii – PIB w Warszawie

 2. 17.50-18.10 Badania molekularne w skriningu raka szyjki macicy – pilotaż badań HPV HR w Polsce, dr hab. n.med. Andrzej Nowakowski, profesor Instytutu, Kierownik Centralnego Ośrodka Koordynującego Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, Zakład Profilaktyki Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB

 3. 17.50 -18.00 Zakończenie i podsumowanie

Szkolenie będzie doskonałą okazją do zdobycia wiedzy, zadawania pytań i dzielenia się doświadczeniami, pracowników sektorów ochrony zdrowia. Wydarzenie poprowadzą wybitni specjaliści posiadający ekspercką wiedzę w tym obszarze.

 

Prelegenci:

 • prof. dr hab.n.med. Mariusz Bidziński, Konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej, Kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej w NIO PIB

 • dr hab. n.med. Beata Jagielska, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej

 • dr n.med. Andrzej Tysarowski, kierownik Pracowni Genetycznej Narodowego Instytutu Onkologii - PIB w Warszawie

 • dr n.med. Michał Pyzlak, Zakład Patologii, Narodowy Instytut Onkologii – PIB w Warszawie

 • dr n.med. Iwona Skoneczna, Szpital Grochowski

 • prof. dr hab.n.med. Andrzej Nowakowski Narodowy Instytut Onkologii – PIB w Warszawie

 • mgr inż. Magdalena Sakowicz, Kierownik Działu ds. Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych

Narodowego Instytutu Onkologii – PIB w Warszawie

bottom of page