top of page

PROGRAM

VII Forum Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej

Data: 31 maja 2022, 9:30 – 16:00

Wydarzenie online

Rejestracja i agenda: https://hopin.com/events/vii-miedzynarodowe-forum-medycyny-personalizowanej-miedzynarodowa-szkola-biologii-molekularnej

Opis:

VII Forum Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej to kolejna edycja jednego z najciekawszych wydarzeń z obszaru ochrony zdrowia - doroczna konferencja, podczas której poruszane są istotne tematy z punktu widzenia poprawy funkcjonowania systemu, jak i zwiększenia skuteczności leczenia poprzez innowacyjne terapie personalizowane. To spotkanie czołowych europejskich i polskich ekspertów działających w obszarach klinicznych, systemowych, technologii lekowych oraz nielekowych. Tegoroczne Forum odbędzie się 31 maja 2022.

Podczas tegorocznej edycji będziemy starali się ustalić miejsce nowoczesnej diagnostyki w rozwoju medycyny personalizowanej, dyskutowali o współczesnych metodach zarządzania danymi, jako skutecznym narzędziu diagnostycznym, a także zastanawiali się nad wyzwaniami diagnostyki chorób rzadkich czy jakością w diagnostyce molekularnej. Debata będzie toczyła się w gronie polskich i zagranicznych ekspertów z obszarów klinicznych, systemowych, technologii lekowych i nielekowych.

W tegorocznej agendzie przewidziane są następujące panele: sesja inauguracyjna pt. ” Wyzwania stojące przed edukacją w rozwoju medycyny personalizowanej”, panel “Wielodyscyplinarne podejście do poprawy efektywności procesu diagnostyki i leczenia”, panel “Miejsce nowoczesnej diagnostyki w rozwoju medycyny personalizowanej” oraz panel “Nowoczesne metody zarządzania danymi, jako skuteczne narzędzie w praktyce klinicznej”.

Tegoroczne Forum odbędzie się w czerwcu pod hasłem wspólnego tworzenia mapy drogowej medycyny personalizowanej przyszłości. Wydarzenie sponsoruje Infarma i jest objęte Honorowym Patronatem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zapraszamy do oglądania transmisji wydarzenia na żywo na platformie HOPIN.

powierzchni niebieski
bottom of page