top of page

WYBORY


W trakcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polskiej Koalicja Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie, które odbyło się w dniu 9 czerwca 2022 r. w trybie hybdrydowym, tj.: w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie przy ul. Płockiej 26, oraz z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w trybie przewidzianym w art. 10 ust. 1e ustawy Prawo o stowarzyszeniach – za pośrednictwem aplikacji ZOOM odbyły się zgodnie ze Statutem Członkowie Stowarzyszenia wybory Zarząd Stowarzyszenia na kolejna 5-letnia kadencję.


Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

1) Andrzej Tysarowski

2) Bartosz Wasąg

3) Beata Jagielska

4) Joanna Chorostowska-Wynimko

5) Renata Langfort


Po wyborze Zarządu, zgodnie ze Statutem, zostało zwołane krótkie posiedzenie na którym Członkowie Zarządu na Prezesa Zarządu jednogłośnie wybrali Beatę Jagielską.Ponadto zgodnie ze Statutem Członkowie Stowarzyszenia wybrali Radę Naczelną Stowarzyszenia w składzie:

1) Adam Twarowski

2) Agnieszka Sznyk

3) Katarzyna Seliga

4) Magdalena Sakowicz

5) Małgorzata Oczko-Wojciechowska

6) Michał Pyzlak


Po wyborze Rady Naczelnej, zgodnie ze Statutem, zostało zwołane krótkie posiedzenie na którym Członkowie Rady Naczelnej na Przewodniczącego jednogłośnie wybrali Adama Twarowskiego.

Comments


bottom of page