top of page
9MFMP_2024_v4U.jpg
Laboratorium naukowe

MEDYCYNA PRZYSZŁOŚCI

MEDYCYNA PERSONALIZOWANA

Biuro lekarski

O NAS

Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej powstała 17 grudnia 2015 r. w Warszawie. Celem, jaki stawia przed sobą ta inicjatywa, jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi medycyny personalizowanej w Polsce poprzez wsparcie procesu zmian legislacyjnych i systemowych w tym obszarze. Jej zadaniem jest także wsparcie edukacji w zakresie rozwiązań medycyny personalizowanej, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich interesariuszy systemu.

Lekarz za pomocą cyfrowego Tablet

PUBLIKACJE

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami

Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej

Biuro lekarski

PROJEKTY

Projekty mają na celu poprawę funkcjonowania systemu i zwiększenie dostępności pacjentów do diagnostyki molekularnej oraz terapii celowanych

Mikroskop

SZKOLENIA

Szkolenia uzupełniają istotną lukę w zakresie edukacji i poszerzania wiedzy osób zajmujących się zarządzaniem przychodami z NFZ

Clients

CZYM JEST MEDYCYNA PERSONALIZOWANA

 

MEDYCYNA „SZYTA NA MIARĘ”

Idea medycyny personalizowanej opiera się na zastosowaniu kryteriów molekularnych do doboru właściwej strategii terapeutycznej dla właściwego pacjenta we właściwym czasie i/lub na określeniu molekularnych predyspozycji do konkretnej choroby u konkretnej osoby, w celu podjęcia właściwych działań prewencyjnych we właściwym czasie. Dynamiczny rozwój tego nowego podejścia terapeutycznego jest bezpośrednio związany ze skokowym postępem badań nad genetyką człowieka w ostatniej dekadzie. Zastosowanie kryteriów molekularnych umożliwia podział pacjentów na podgrupy – podobne pod względem charakterystyki genetycznej – w ramach jednej jednostki chorobowej. Medycyna personalizowana oznacza więc więcej metod leczenia dostosowanych do indywidualnych cech pacjenta i jego choroby. Chodzi o dostosowanie terapii określonej choroby do konkretnego pacjenta. Wiedząc, na co jest chory i czym go leczyć, w zależności od uwarunkowań genetycznych możemy to leczenie zmodyfikować, zmieniając np. lek lub jego dawkę w oparciu o profil molekularny danego pacjenta. W ten sposób eliminowany jest dobór leczenia metodą „prób i błędów”. Ewolucyjnie następuje zmiana paradygmatu z leczenia jednym rodzajem terapii całej populacji (one size fits all) na leczenie personalizowane.

CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE

Untitled design.png

Strona powstała przy wsparciu 

1AZ_CMYK.png
Contact
bottom of page