top of page

Warsztaty z cyklu

Polska szkoła biologii molekularnej w praktyce

"Miejsce diagnostyki genetycznejw praktyce klinicznej”

Data: 18 października 2023

Harmonogram wydarzenia:
 

15.00- 15.05 Powitanie uczestników

15.05-15.30 Wyzwania dla finansowania diagnostyki genetycznej w onkologii dr hab.n.med. Beata Jagielska

15.30– 16.00 Rak płuca - aktualne standardy i dostępne terapie prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko

16.00- 16.30 Finansowanie JGPato – aspekty praktyczne, prof. dr hab. n.med. Andrzej Marszałek

16.30-17.00 Nowe możliwości diagnostyki genetycznej w raku płuca, dr n. med. Andrzej Tysarowski

17.30-18.00 Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Nowe wyzwania dla podmiotów leczniczych, mec. Adam Twarowski


18.00-18.05 Pytania i odpowiedzi

Warsztaty PKMP poświęcone dyskusji na temat planowanych reform w ochronie zdrowia. I ich wpywu na jakość i efektywność w opiece nad pacjentem onkologicnym. Skierowane są do kadry lekarskiej, kadry zarządczej oraz pracowników działów rozliczeń. Są doskonałą okazją do zdobycia wiedzy, zadawania pytań i dzielenia się doświadczeniami, pracowników sektorów ochrony zdrowia. Wydarzenie poprowadzą wybitni specjaliści posiadający ekspercką wiedzę w tym obszarze.

Prelegenci:

  • dr hab. n. med. Beata Jagielska, Prezes Zarządu PKMP

  • prof. dr hab. n.med. Joanna Chorostowska-Wynimko, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

  • prof. dr hab. Andrzej Marszałek, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii

  • dr n. med. Andrzej Tysarowski, kierownik Pracowni Diagnostyki Genetycznej Narodowego Instytutu Onkologii - PIB w Warszawie

  • mec. Adam Twarowski, Członek Komisji Bioetycznej w Narodowym Instytucie Onkologii – PIB w Warszawie

bottom of page