top of page

Warsztaty z cyklu

Polska szkoła biologii molekularnej w praktyce

Nowe możliwości realizacji badań genetycznych w nowotworach BRCA – zależnych

Harmonogram wydarzenia:
 

16.00 - 16.10 Powitanie uczestników. dr hab. n. med. Beata Jagielska, dr n.med. Andrzej Tysarowski, mec. Adam Twarowski.

16.10 - 16.30 Nowe możliwości leczenia dla pacjentów z rakiem trzustki. dr hab.n.med. Beata Jagielska, PKMP.

16.30 - 17.00 Nowe możliwości leczenia dla pacjentów z rakiem jajnika. prof. dr hab.n.med. Mariusz Bidziński, Narodowy Instytutu Onkologii – PIB.

17.00 - 17.20 Badania genetyczne w programach „Opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika oraz raka jelita grubego lub raka błony śluzowej trzonu macicy”. dr hab. n. med. Małgorzata Oczko–Wojciechowska, Narodowy Instytut Onkologii PIB, oddział Gliwice.

17.20 - 17.40 Diagnostyka genetyczna w nowotworach trzustki-doświadczenia własne. dr hab.n.med. Artur Kowalik, Kierownik Zakładu Diagnostyki Genetycznej, Świętokrzyskie Centrum Onkologii.

17.40 - 18.00 Przygotowanie materiału tkankowego pod kątem badań patomorfologicznych i badań genetycznych w wybranych nowotworach układu moczowo-płciowego. dr n. med. Michał Pyzlak, Centrum Diagnostyki Patomorfologicznej.

18.00 - 18.20 Nowe możliwości diagnostyki genetycznej w nowotworach BRCA-zależnych. dr n. med. Andrzej Tysarowski, Kierownik Zakładu Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów, Narodowy Instytutu Onkologii – PIB.

18.20 - 18.40 Diagnostyka molekularna - zawieranie umów na podwykonawstwo. Diagnostyczne świadczenia komercyjne w podmiotach leczniczych realizujących umowy z NFZ. mec. Adam Twarowski.

18.40 - 19.00 Strategia rozliczania badań genetycznych w nowotworach BRCA-zależnych w ramach umów zawartych z NFZ. mgr inż. Magdalena Sakowicz, PKMP.

19.00 - 19.20 Badanie HRD - deficyt rekombinacji homologicznej - aspekty technologiczne. dr n.med. Agnieszka Podgórska.

19.20 - 20.00 Wykłady sponsorowane

bottom of page