top of page

Warsztaty z cyklu

Polska szkoła biologii molekularnej w praktyce

„Koncepcja agnostyczna w onkologii.
Nowe możliwości leczenia pacjentów z guzami litymi.”


14 grudnia 2023 r. w godz. 16.00-19.30

Data: 14 grudnia 2023

Godzina: 16:00-19:30

Harmonogram wydarzenia:

 

16.00 - 16.05 powitanie uczestników: dr hab. n.med. Beata Jagielska, dr n.med. Andrzej Tysarowski,

 

16.05 - 16.20 prof. dr hab.n.med. Maciej Krzakowski, Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej, Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Narodowy Instytut Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy

Program leczenia pacjentów z guzami litymi z fuzją genu receptorowej kinazy tyrozynowej dla neurotrofin (NTRK), załącznik B.144.

16.20 - 16.40 dr hab.n.med. Beata Jagielska, Prezes PKMP, Koncepcja agnostyczna w onkologii

 

16.40 – 17.00 dr n.med. Andrzej Tysarowski, Kierownik Zakładu Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii Państwowy Instytut Badawczy,

Techniki biologii molekularnej wykorzystywane do identyfikacji zaburzeń molekularnych w nowotworach

 

17.00-17.20  mgr inż. Magdalena Sakowicz, Kierownik Działu Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych, Narodowy Instytutu Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy,  

Możliwości rozliczania badań genetycznych fuzji NTRK w nowotworach guzów litych

 

17.20 - 17.40 prof. dr hab.n.med. Andrzej Marszałek, Konsultant Krajowy w dziedzinie patomorfologii, Wielkopolskie Centrum Onkologii

Jakościowe standardy przygotowania materiału patomorfologicznego

 

17.40 - 17.50 przerwa na reklamy

 

17.50 - 18.10 dr n.med. Andrzej Tysarowski, Kierownik Zakładu Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii Państwowy Instytut Badawczy,

Kompleksowe profilowanie genetyczne  na przykładzie raka płuca i jajnika

 

18.10 - 18.30 prof. dr hab.n.med. Piotr Rutkowski,  Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaka, Narodowy Instytutu Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy,

Narodowa Strategia Onkologiczna w kontekście badań genetycznych i patomorfologicznych

 

18.30 - 18.50 dr n.med. Agnieszka Podgórska, Zakład Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii Państwowy Instytut Badawczy

Badanie HRD -  deficyt rekombinacji homologicznej - aspekty technologiczne - zastosowanie praktyczne Kompleksowego profilowania genetycznego

 

18.50 - 19.10 prof. dr hab.n.med. Iwona Ługowska, Kierownik Oddziału Badań Wczesnych Faz, Narodowy Instytutu Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy

Dostęp do nowoczesnych terapii celowanych w ramach badań klinicznych

 

19.10 - 19.30 mec. Adam Twarowski, Laboratorium diagnostyczne a wdrożenie systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem pacjenta

 

19.30  Podsumowanie i zakończenie

Warsztaty PKMP skierowane są do kadry lekarskiej, kadry zarządczej oraz pracowników działów rozliczeń. Są doskonałą okazją do zdobycia wiedzy, zadawania pytań i dzielenia się doświadczeniami, pracowników sektorów ochrony zdrowia. Wydarzenie poprowadzą wybitni specjaliści posiadający ekspercką wiedzę w tym obszarze.

Prelegenci:

  • prof. dr hab.n.med. Maciej Krzakowski, Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej, Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Narodowy Instytut Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy

  • dr n.med. Andrzej Tysarowski, Kierownik Zakładu Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy

  • mgr inż. Magdalena Sakowicz, Kierownik Działu Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych, Narodowy Instytut Onkologii  - Państwowy Instytut Badawczy 

  • prof. dr hab.n.med. Andrzej Marszałek, Konsultant Krajowy w dziedzinie patomorfologii, Wielkopolskie Centrum Onkologii

  • dr n.med. Andrzej Tysarowski, Kierownik Zakładu Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy

  • prof. dr hab.n.med. Piotr Rutkowski, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaka, Narodowy Instytut Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy

  • dr n.med. Agnieszka Podgórska, Zakład Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy

  • prof. dr hab.n.med. Iwona Ługowska, Kierownik Oddziału Badań Wczesnych Faz, Narodowy Instytut Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy

bottom of page