top of page

Warsztaty z cyklu

Polska szkoła biologii molekularnej w praktyce

„Koncepcja agnostyczna w onkologii.
Nowe możliwości leczenia pacjentów z guzami litymi.”


14 grudnia 2023 r. w godz. 16.00-20.00

Data: 14 grudnia 2023

Godzina: 16:00-20:00

Harmonogram wydarzenia:

16.00 - 16.05 powitanie uczestników:

prof. dr hab. n. med. Beata Jagielska, dr n. med. Andrzej Tysarowski 


16.05 - 16.20 prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej, Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy
Program leczenia pacjentów z guzami litymi z fuzją genu receptorowej kinazy tyrozynowej dla neurotrofin (NTRK), załącznik B.144.


16.20-16.40 prof. dr hab. n. med. Beata Jagielska, Prezes PKMP

Koncepcja agnostyczna w onkologii


16.40 – 17.00 dr n. med. Andrzej Tysarowski, Kierownik Zakładu Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy 
Techniki biologii molekularnej wykorzystywane do identyfikacji zaburzeń molekularnych w nowotworach

17.00-17.20  mgr inż. Magdalena Sakowicz, Kierownik Działu Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych, Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy  
Możliwości rozliczania badań genetycznych w guzach litych

 

17.20 - 17.40 prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek, Konsultant Krajowy w dziedzinie patomorfologii, Wielkopolskie Centrum Onkologii
Jakościowe standardy przygotowania materiału patomorfologicznego.

 

17.40-17.50 Przerwa na reklamy

17.50 - 18.10 dr n. med. Andrzej Tysarowski, Kierownik Zakładu Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy
Kompleksowe profilowanie genetyczne  na przykładzie raka płuca i jajnika.


18.10 - 18.30 prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski,  Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaka, Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy
Wytyczne NSO w zakresie badań genetycznych i patomorfologicznych


18.30- 18.50 dr n.med. Agnieszka Podgórska, Zakład Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy
Badanie HRD - deficyt rekombinacji homologicznej - aspekty technologiczne - zastosowanie praktyczne Kompleksowego profilowania genetycznego

18.50 – 19.10 prof. dr hab. n. med. Iwona Ługowska, Kierownik Oddziału Badań Wczesnych Faz, Narodowy Instytutu Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy
Dostęp do nowoczesnych terapii celowanych w ramach badań klinicznych

 

19.10 -20.00 Wykłady sponsorowane 

 

20.00 Podsumowanie

Warsztaty PKMP skierowane są do kadry lekarskiej, kadry zarządczej oraz pracowników działów rozliczeń. Są doskonałą okazją do zdobycia wiedzy, zadawania pytań i dzielenia się doświadczeniami, pracowników sektorów ochrony zdrowia. Wydarzenie poprowadzą wybitni specjaliści posiadający ekspercką wiedzę w tym obszarze.

Prelegenci:

  • prof. dr hab.n.med. Maciej Krzakowski, Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej, Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Narodowy Instytut Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy

  • dr n.med. Andrzej Tysarowski, Kierownik Zakładu Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy

  • mgr inż. Magdalena Sakowicz, Kierownik Działu Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych, Narodowy Instytut Onkologii  - Państwowy Instytut Badawczy 

  • prof. dr hab.n.med. Andrzej Marszałek, Konsultant Krajowy w dziedzinie patomorfologii, Wielkopolskie Centrum Onkologii

  • dr n.med. Andrzej Tysarowski, Kierownik Zakładu Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy

  • prof. dr hab.n.med. Piotr Rutkowski, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaka, Narodowy Instytut Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy

  • dr n.med. Agnieszka Podgórska, Zakład Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy

  • prof. dr hab.n.med. Iwona Ługowska, Kierownik Oddziału Badań Wczesnych Faz, Narodowy Instytut Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy

bottom of page