top of page

Szkolenia

Szkolenia  uzupełnią istotną lukę w zakresie edukacji i poszerzania wiedzy osób zajmujących się zarządzaniem przychodami z NFZ. Są skierowane do kadry zarządczej, przede wszystkim dyrektorów i ordynatorów oraz pracowników działów rozliczeń, działów ekonomicznych, działów zamówień publicznych, aptek przyszpitalnych oraz pracowników regionalnych oddziałów NFZ. Szkolenia są odpowiedzią na wyzwania interpretacyjne zarządzeń Prezesa NFZ, także na kwestie wymogów jakościowych w obszarze diagnostyki genetycznej i zamówień publicznych na wykonywanie tych badań. Spotkania mają  charakter aktywnej dyskusji oraz wymiany wiedzy między prezentującymi oraz uczestnikami.

1bZrzut ekranu 2022-05-23 o 13.45.54.png

„Organizacja diagnostyki i leczenia nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego  w Polsce”

 „Wyzwania  diagnostyki patomorfologicznej i molekularnej oraz leczenia raka płuca”

konferencja_.png
szkolenie_.png

„Zasady organizacji, finansowania i rozliczenia jednoczasowej radiochemioterapii w Polsce

bottom of page