top of page

Warsztaty z cyklu

Polska szkoła biologii molekularnej w praktyce

„Współczesne badania genetyczne w onkologii oraz możliwość ich finansowania przez płatnika w zależności od wykorzystanej technologii oraz  rodzaju badanego materiału”

W ramach cyklu

Polska szkoła biologii molekularnej w praktyce

w dniu 02.12.2021 w godzinach 15.00-18.00 (on-line).

odbyło się szkolenie pt.

„Współczesne badania genetyczne w onkologii oraz możliwość ich finansowania przez płatnika w zależności od wykorzystanej technologii oraz rodzaju badanego materiału” 

zorganizowane przez Polską Koalicje Medycyny Personalizowanej - Stowarzyszenie oraz Instytut INNOWO.

W trakcie szkolenia będą poruszone następujące tematy: 

 1. 15.00-15.10 Diagnostyka genetyczna i molekularna na przykładzie niedrobnokomórkowego raka płuca, 

prof. dr hab. n.med. Maciej Krzakowski, Narodowy Instytut Onkologii–PIB

 1. 15.10-15.20 Strategia diagnostyki genetycznej w wybranych nowotworach guzów litych: w raku piersi, jelita grubego, prostaty, płuca, czerniaka. dr hab. n.med. Beata Jagielska, Prezes PKMP;

 2. 15.20-15.50 Algorytmy diagnostyczne oraz rodzaje badań genetycznych w wybranych typach nowotworów, 

dr n.med. Andrzej Tysarowski, Kierownik Pracowni Diagnostyki Molekularnej Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie

 1. 15.50-16.20 Teranostyczne implikacje biologii molekularnej w patologii układu moczowo płciowego, po wprowadzonych zmianach załącznika nr 7, 

dr n.med. Michał Pyzlak, Zakład Patologii, Narodowy Instytut Onkologii–PIB w Warszawie, Centrum Diagnostyki Patomorfologicznej

 1. 16.20-16.35 Zaawansowana diagnostyka mięsaków z wykorzystaniem technologii NGS,

dr n.med. Katarzyna Seliga, Narodowy Instytut Onkologii–PIB w Warszawie

 1. 16.35-16.55 Badania genetyczne w nowotworach o uwarunkowaniu dziedzicznym, dr Dorota Nowakowska, Narodowy Instytut Onkologii–PIB w Warszawie

 2. 16.55-17.10 Finansowanie badań genetycznych w ramach zawartych umów z NFZ - aspekty rozliczeniowe, finansowe i prawne. 

mgr inż. Magdalena Sakowicz, Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej

 1. 17.10-17.25 Badania genetyczne w nowotworach u dzieci, dr hab. n.med. prof. nadzw. Anna Raciborska, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

 2. 17.25-17.45 Nowe wyzwania genetyczne w nowotworach OUN u dorosłych i dzieci.

prof. dr hab. n.med. Wiesława Grajkowska, dr hab. n.med. Joanna Trubicka, Zakład Patologii/Pracownia Onkopatologii i Biostruktury Medycznej, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Klinika Nowotworów Układu Nerwowego NIO-PIB

 

 1. 17.45-18.00 Profilowanie genomowe (CGP), panele celowane, interpretacja wyników - kompleksowe rozwiązania NGS w diagnostyce onkologicznej, 

Adam Olejnik, Roche Diagnostics Polska, Sequencing Product Manager

 1. 18.00-18.15 Wykład sponsorowany firmy Thermo Fisher

 2. 18.15-18.30 Zakończenie i podsumowanie

Szkolenie było doskonałą okazją do zdobycia wiedzy, zadawania pytań i dzielenia się doświadczeniami, pracowników sektorów ochrony zdrowia. Wydarzenie poprowadzą wybitni specjaliści posiadający ekspercką wiedzę w tym obszarze.

 

Prelegenci:

 • prof. dr hab.n.med. Mariusz Bidziński, Konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej, Kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej w NIO PIB

 • dr hab. n.med. Beata Jagielska, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej

 • dr n.med. Andrzej Tysarowski, kierownik Pracowni Genetycznej Narodowego Instytutu Onkologii - PIB w Warszawie

 • dr n.med. Michał Pyzlak, Zakład Patologii, Narodowy Instytut Onkologii – PIB w Warszawie

 • dr n.med. Iwona Skoneczna, Szpital Grochowski

 • prof. dr hab.n.med. Andrzej Nowakowski Narodowy Instytut Onkologii – PIB w Warszawie

 • mgr inż. Magdalena Sakowicz, Kierownik Działu ds. Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych

Narodowego Instytutu Onkologii – PIB w Warszawie

 

Każdy diagnosta laboratoryjny  biorący udział w warsztatach mógł uzyskać 2 punkty edukacyjne. Wszyscy uczestnicy warsztatów  zainteresowani punktami edukacyjnymi otrzymali certyfikaty.

bottom of page