top of page
baner3 - warsztat PSBM - 04-2024.jpg

Warsztaty z cyklu

Polska szkoła biologii molekularnej w praktyce

"Strategie diagnostyczno – terapeutyczne u chorych
na nowotwory ginekologiczne"

10.04.2024 w godzinach 15.30 -19.00 (on-line)

PROGRAM warsztatu:

15.30 Powitanie uczestników i moderowanie: dr n.med. Andrzej Tysarowski

15.30 - 15.50 Standardy oraz nowe możliwości diagnostyczne nowotworów ginekologicznych;
dr n. med. Andrzej Tysarowski, Kierownik Zakładu Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy

15.50 - 16.10 Rola i miejsce zaawansowanej diagnostyki w ginekologii onkologicznej na przykładzie raka jajnika (wykład pod patronatem firmy AstraZeneca Pharma Poland);
prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński, Konsultant Krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej, Kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej, Narodowy Instytut Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy

16.10 - 16.30 Analiza transkryptomów raka jajnika. Poszukiwanie nowych markerów nowotworowych; dr n. med. Joanna Parada, Zakład Biologii Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy

16.30 - 17.00 Badanie HRD - deficyt rekombinacji homologicznej - aspekty technologiczne - zastosowanie praktyczne Kompleksowego profilowania genetycznego; dr n. med. Agnieszka Podgórska, Zakład Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy

17.00 - 17.20 Zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia raka endometrium;
prof. dr hab. n. med. Lubomir Bodnar, Siedleckie Centrum Onkologii 17.20 - 17.50 Nowe klasyfikacja molekularna w raku endometrium; prof. dr hab. n. med. Artur Kowalik

17.50 - 18.10 Ocena ekspresji PD-L1 w raku szyjki macicy (wykład pod patronatem firmy MSD Polska) Adiunkt, dr n. med. Monika Durzyńska, P.o. Kierownika Zakładu Patomorfologii Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. M.Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy im Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa

18.10 - 18.30 Nowości diagnostyczne w ginekologicznej patologii molekularnej; dr n. med. Michał Pyzlak, Kierownik Zakład Patologii, Instytutu Matki i Dziecka, Centrum Diagnostyki Patomorfologicznej

18.30- 18.50 Możliwość rozliczania i finansowania świadczeń w ramach ginekologicznych programów lekowych: B.148 Leczenie chorych na raka endometrium, B.50 Leczenie chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej; mgr inż. Magdalena Sakowicz, Kierownik Działu Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych, Narodowy Instytut Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy

18.50- 19.10 Rola diagnosty i laboratorium w świetle nowej ustawy o medycynie laboratoryjnej; mec. Adam Twarowski, Z-ca Przewodniczącego Komisji Bioetycznej, Narodowy Instytut Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy

19.10 Podsumowanie i zakończenie

 


Organizatorzy:

Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej

Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO


Dziękujemy za wsparcie Partnerom warsztatu:

  1. Analityk Genetyka

  2. AstraZeneca

  3. Global Genetic

  4. MSD

  5. Molgendia

  6. Qiagen

  7. Roche Diagnostics

  8. Thermofisher

  9. KIDL

bottom of page