top of page

 „Wyzwania  diagnostyki patomorfologicznej i molekularnej oraz leczenia raka płuca”

W trakcie konferencji odbyła się debata oraz premiera raportów:

 „Wyzwania  diagnostyki patomorfologicznej i molekularnej oraz leczenia raka płuca” przygotowany z inicjatywy Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej oraz Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju. Jest to niezwykle wartościowe opracowanie, które może pomóc w uzyskaniu lepszych wskaźników wykrywalności oraz poprawieniu wyników leczenia chorych na raka płuca.

 

Oraz raport Health Impact Projection  (HIP) -  dostępność i możliwość rozwoju immunoterapii

 

Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie zorganizowała  I  konferencję z cyklu  

„Strategic Hospital Leadership Conference”

 

Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem:

DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHORYCH NA RAKA PŁUCA W POLSCE

MOŻLIWOŚCI I BARIERY NOWE WYZWANIA W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W PANDEMII

 

Konferencja odbyła się w formie ON-LINE w dniu 15 grudnia 2020,  g. 10.00 – 14.00

Zapraszamy do obejrzenia filmu z konferencji. Link poniżej.

https://vimeo.com/491686112/1c9402b1e9

 

Celem konferencji było przybliżenie aktualnych zagadnień związanych z poprawą sytuacji pacjentów z podejrzeniem i rozpoznaniem raka płuca w Polsce poprzez optymalizację profilaktyki, wprowadzenie szybkiej ścieżki diagnostyki patomorfologicznej i molekularnej, zwiększenie dostępności do skutecznej systemowej terapii personalizowanej, oraz niezbędnych zmian systemowych.

 

W trakcie konferencji poruszono istotne tematy dotyczące zwiększenia skuteczności leczenia dzięki wykorzystaniu innowacyjnych terapii personalizowanych, oraz poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

  1. Diagnostyka i leczenie pacjenta z rakiem płuca w czasie i po epidemii SARS-CoV-2

  2. Nowoczesna diagnostyka molekularna raka płuca

  3. Standardy jakościowe, a nowy model finansowania patomorfologii

  4. Leczenie skojarzone, a współpraca między-ośrodkowa

  5. Sytuacja i oczekiwania chorych na raka płuca z punktu widzenia Rzecznika Praw Pacjenta

  6. Leczenie czerniaka w dobie COVID - 19 

  7. Funkcjonowanie podmiotów leczniczych na tle zmian organizacji i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w dobie COVID - 19.

 

W konferencji udział wzięli wybitni eksperci m.in.: prof. dr hab.n.med. Maciej Krzakowski (Konsultanta Krajowego w dziedzinie onkologii klinicznej), prof. dr hab. n.med. Joanna Chorostowska-Wynimko, Sekretarz Generalny Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Z-ca Dyrektora ds. Nauki,  Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie; prof. dr hab. n.med. Zbigniew Gaciong, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; prof. dr hab. n.med. Andrzej Marszałek, Konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii,  Wielkopolskie Centrum Onkologii; Jakub Gołąb, Dyrektor Departament Dialogu Społecznego i Komunikacji Biuro Rzecznika Praw Pacjenta; prof. dr hab. n.med. Piotr Rutkowski, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości I Czerniaków, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Przewodniczący zespołu Ministerstwa Zdrowia do spraw Narodowej Strategii Onkologicznej; prof. dr hab. n.med. Adam Maciejczyk, Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, prof. dr hab. n.med. Iwona Ługowska Kierownik Oddziału Badań Wczesnych Faz, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Mecenas Adam Twarowski, Zastępca Przewodniczącego Komisji Bioetycznej przy Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie oraz dr n.med. Beatę Jagielską (Prezes PKMP, Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytut Badawczego w Warszawie), Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytut Badawczego w Warszawie).

 

W trakcie konferencji zaprezentowano raporty:


  • Raport „Wyzwania  diagnostyki patomorfologicznej i molekularnej, oraz leczenia raka płuca” przygotowany z inicjatywy Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej oraz Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju. Jest to niezwykle wartościowe opracowanie, które może pomóc w uzyskaniu lepszych wskaźników wykrywalności, oraz poprawie wyników leczenia chorych na raka płuca.

 


  • Raportu Health Impact Projection  (HIP) -  dostępność i możliwość rozwoju immunoterapii.

 

  • Ponadto zaprezentowano pierwsze polskie wydanie książki światowej sławy ekonomistów - Michael’a E. Porter’a oraz Elizabeth Olmsted Teisberg “Redefining Health Care: Creating Value Based Competition on Results”. Polska edycja została przygotowana pod redakcją dr n. med. Beaty Jagielskiej, prof. dr hab. Eweliny Nojszewskiej oraz prof. dr hab. n. med. Jana Walewskiego.

Kluczowym punktem konferencji była  debata uznanych ekspertów  z udziałem m. in.:

prof. dr hab.n.med. Macieja Krzakowskiego, Konsultanta Krajowego w dziedzinie onkologii klinicznej,

prof. dr hab. n.med. Joanny Chorostowskiej-Wynimko, Sekretarza Generalnego Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Z-cy Dyrektora ds. Nauki,  Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie;

prof. dr hab. n.med. Zbigniewa Gacionga,  Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;

prof. dr hab. n.med. Andrzeja Marszałka, Konsultanta krajowego w dziedzinie patomorfologii,  Wielkopolskie Centrum Onkologii;

dr n.med. Beaty Jagielskiej (Prezesa PKMP, Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytut Badawczego w Warszawie), Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytut Badawczego w Warszawie).

bottom of page