top of page

„Organizacja diagnostyki i leczenia nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego  w Polsce”

Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej oraz MED. SPACE s.c. zorganizowały warsztaty rozliczeniowe z cyklu: „Organizacja diagnostyki i leczenia nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego  w Polsce” w dniu 26.01.2022 w formie on-line.

Celem szkolenia było poszerzenie wiedzy uczestników, dotyczącej poprawnej realizacji i rozliczania świadczeń medycznych w ramach umów z NFZ w zakresie hematoonkologii.

 

Warsztaty były prowadzone w formie interaktywnego wykładu, z dyskusją z uczestnikami, którzy mają możliwość zadawania pytań prowadzącym w trakcie całego szkolenia. Warsztaty zostaną przygotowane i poprowadzone przez uznanych ekspertów m.in.:

 • dr hab. n.med. Beatę Jagielską, Prezes Szpitala Grochowskiego,  Prezes Polskiej Koalicji Medycyny personalizowanej, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie onkologii,

 • mec. Adama Twarowskiego; Zastępca Przewodniczącego Komisji Bioetycznej przy Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie

 • Magdalenę Sakowicz MBA, Kierownik Działu ds. Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytut Badawczego w Warszawie)

 • Dorotę Łęcką MBA, Kierownik Działu Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie)

 • dr n.med. Andrzej Tysarowski, Kierownik Pracowni Genetycznej Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytut Badawczego w Warszawie

Adresaci Kursu:
Pracownicy podmiotów leczniczych, osoby zajmujące się sprawozdawczością oraz rozliczeniami z NFZ.

PROGRAM WARSZTATÓW HEMATOONKOLOGICZNYCH

„ Organizacja diagnostyki i leczenia nowotworów układu krwiotwórczego                                                       i chłonnego  w Polsce”

 1. Realizacja świadczeń w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie hematoloonkologii.

 2. Programy hematoonkologiczne - rozliczanie leków i świadczeń. Nowość w rozliczaniu jednego z programów hematologicznych.

 3. Badania genetyczne w hematoonkologii.

 4. Aktualne możliwości finansowania badań genetycznych w ramach kontraktu z NFZ .

 5. Rozliczanie świadczeń w tym związanych z podawaniem leków, a prowadzenie dokumentacji medycznej w programach lekowych i chemioterapii.

 6. Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowych RDTL - zasady sprawozdania

 7. Nieprawidłowości i błędy w rozliczaniu świadczeń procedur. Pytania i odpowiedzi – studium przypadków.

Z wyrazami szacunku

                                                                      

Każdy diagnosta laboratoryjny  biorący udział w warsztatach mógł uzyskać 2 punkty edukacyjne. Wszyscy uczestnicy warsztatów  zainteresowani punktami edukacyjnymi otrzymali certyfikaty.

bottom of page