top of page

JAKOŚĆ W OBSZARZE DIAGNOSTYKI GENETYCZNEJ U CHORYCH NA NOWOTWORY.

Jakość i dostęp do diagnostyki Raportowanie i sprawozdawczość Rejestry medyczne Optymalizacja procesu interwencji medycznej Diagnostyka molekularna i patomorfologiczna w chorobach rzadkich.

Projekt poświęcony jest praktycznym aspektom systemowym poprawy jakości diagnostyki i procesu leczenia w kontekście rozwoju innowacji w medycynie i dotyczy takich obszarów, jak: W ramach projektu wypracowywane są rekomendacje poprawy funkcjonowania medycyny personalizowanej przygotowane przez multidyscyplinarny zespół ekspertów systemowych i klinicznych. Postulowane jest m.in. wprowadzenie wymogu akredytacji ISO15189 dla podmiotów prowadzących diagnostykę molekularną chorób nowotworowych niezależnie czy jest to pracownia molekularna w obrębie zakładu patomorfologii czy medyczne laboratorium diagnostyczne jak również opracowanie schematów diagnostycznych. Eksperci postuluja także, aby dla wybranych rozpoznań onkologicznych wprowadzono bezpośrednią możliwość wykonania badań na etapie rozpoznania patomorfologicznego oraz aby opracowano wytyczne zgodnie z którymi patolodzy będą zlecać badania w określonych typach nowotworów. Konieczne jest dofinansowanie sieci ośrodków akredytowanych do realizacji zaawansowanych badań diagnostycznych molekularnych w ramach środków pochodzących z Funduszu Medycznego.

bottom of page